Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady uvádí informace, kdy a jak na těchto internetových stránkách budeme pracovat s vašimi údaji a jaká práva týkající se vašich osobních údajů máte. Pokud máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na telefonu +420 558 431 528.

 

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(„Nařízení“).

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost AUTODÍLY PEMA s.r.o., se sídlem Šalounova 500/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo: 278 10 593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52435 („Správce“).

Zpracovávání osobních údajů

Objednávka produktů

 • Údaje: Na základě vaší objednávky zpracováváme osobní údaje, které v objednávce uvedete. Těmi jsou zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO/DIČ, název společnosti, adresa/sídlo a platební údaje (v zašifrované podobě), údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete.
 • Důvod: Tyto osobní údaje zpracováváme pro vyřízení vaší objednávky, zaslání produktů, případně vyřízení reklamace. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Údaje zpracováváme také kvůli evidenci smlouvy, a pro případ, že by mezi námi vznikl spor. Zpracování je též nezbytné pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů.
 • Doba: Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší.
 • Newslettery: Pokud jste našimi zákazníky, můžeme vám na e-mailovou adresu posílat obchodní sdělení týkající se relevantní nabídky po dobu 3 let od nákupu, pokud dobu neprodloužíte. Zasílání těchto e-mailů můžete samozřejmě odmítnout. Tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Přijímání těchto sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například zasláním e-mailu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.
 •  

Uživatelský účet

 • Údaje: Pokud si na tomto webu zřídíte uživatelský účet, budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO/DIČ, název společnosti, adresa/sídlo a heslo (v zašifrované podobě). Zpracovávat budeme i vaši historii objednávek, abychom vám příští objednávku co nejvíce usnadnili.
 • Důvod: Všechny tyto údaje budeme zpracovávat kvůli administraci účtu a umožnění objednávky ve webovém rozhraní našeho obchodu. Při registraci do účtu se také můžete přihlásit k odběru novinek, tento postup upravuje další článek.
 • Doba: Uvedené údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od posledního přihlášení, a to na základě souhlasu, který jste nám udělili během registrace. Ten můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo dopisu na adresu našeho sídla. Upozorňujeme však, že zpětvzetím přijdete o členské výhody, které z uživatelského účtu mohou vyplývat.
 •  

Dotazník spokojenosti

 • Údaje: V rámci programu Ověřeno zákazníky od portálu Heureka.cz vám můžeme zaslat e-mailem dotazník spokojenosti, zpracováváme přitom vaši e-mailovou adresu a informace o obsahu objednávky.
 • Důvod: Uvedené osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz.
 • Doba: Osobní údaje pro tyto účely zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro zpracování dotazníku, nejdéle však 1 měsíc od provedení nákupu, kterého se týká dotazník, nesvědčí-li nám jiný právní důvod pro další zpracování.
 • Námitka: Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku např. odmítnutím dotazníku v rámci objednávkového procesu nebo kliknutím na odkaz v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Cookies

 • Na této webové stránce používáme soubory cookies, a to za těmito účely:
  • fungování webových stránek
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení
 • Cookies nezbytné pro funkčnost webu uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Tento postup nám umožňuje náš oprávněný zájem. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku prostřednictvím cookie lišty, v takovém případě ale nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti, vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě souhlasu, který nám můžete udělit prostřednictvím cookie lišty. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Cookies pro cílení reklamy jsou také zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který můžete udělit opět prostřednictvím cookie lišty.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Na tomto webu zpracováváme následující cookies

Nutné

Název: PHPSESSID

Účel: Zachovává nastavení uživatele na stránkách - obsah košíku, přihlášení uživatele

Expirace: Session

Přístup k informacím: pemacz.cz

 

Název: _nss

Účel: Prevence proti crosssite scripting

Expirace: Session

Přístup k informacím: pemacz.cz

 

Název: sid

Účel: Zachovává stav uživatele pro požadavcích na stránky

Expirace: 29 dní

Přístup k informacím: p.imedia.cz

 

Název: DSID

Účel: Slouží ke sdílení aktivit uživatele skrze více zařízení pokud je využit Google účet

Expirace: 12 dní

Přístup k informacím: doubleclick.net

 

Název: CONSENT

Účel: Obsahuje informaci, zda byl udělen souhlas o užívání cookies pro Google produkty

Expirace: 17 let

Přístup k informacím: google.com

 

Název: OGPC

Účel: Povoluje funkcionalitu pro Google Mapy

Expirace: 4 měsíce

Přístup k informacím: google.com

 

Název: SIDCC

Účel: Ochrana proti neautorizovanému přistupu k uživatelským datům

Expirace: 1 hodina

Přístup k informacím: google.com

 

Název: SID, HSID

Účel: Obsahuje digitálně podepsané a kryptované údaje z Google účtu

Expirace: 2 roky

Přístup k informacím: google.com

 

Název: CONSENT

Účel: Obsahuje informaci, zda byl udělen souhlas o užívání cookies pro Google produkty

Expirace: 17 let

Přístup k informacím: google.cz

 

Název: HSID

Účel: Obsahuje digitálně podepsané a kryptované údaje z Google účtu

Expirace: 2 roky

Přístup k informacím: google.cz

 

 

Preferenční

Název: carPartsVehicle

Účel: Uložení zvoleného vozu pro zvýšení komfortu při používání stránek

Expirace: 14 dní

Přístup k informacím: pemacz.cz

 

Název: motorBikeVehicle

Účel: Uložení zvolené motoky pro zvýšení komfortu při používání stránek

Expirace: 14 dní

Přístup k informacím: pemacz.cz

 

 

Analytické

Název: OTZ

Účel: Sledování provozu webových stránek

Expirace: 1 měsíc

Přístup k informacím: google.com

 

Název: UULE

Účel: Uložení geolokace pomocí zeměpisné šířky a délky

Expirace: 6 hodin

Přístup k informacím: google.com

 

Název: _ga

Účel: Označuje doménu pro měření návštevnosti v Google Analytics

Expirace: 1 hodina

Přístup k informacím: pemacz.cz

 

Název: _gid

Účel: Ukládá informace o tom, jak návštěvník používá stránku pro Google Analytics

Expirace: 1 den

Přístup k informacím: pemacz.cz

 

Název: _gcl_au

Účel: Ukládá informace o měření konverzí pro Google Analytics

Expirace: 4 měsíce

Přístup k informacím: pemacz.cz

 

Název: 1P_JAR

Účel: Google Analytics

Expirace: 1 měsíc

Přístup k informacím: google.com

 

Název: S

Expirace: Session

Přístup k informacím: google.com

 

 

Marketingové

Název: __gfp_64b

Expirace: 1 měsíc

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: sid

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: _ga

Expirace: 2 roky

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: sznrus

Expirace: 4 dny

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: lps

Expirace: 1 měsíc

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: udid

Expirace: 1 měsíc

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: APNUID

Expirace: 6 měsíců

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: euconsent-v2

Expirace: 1 měsíc

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: cmppersisttestcookie

Expirace: 5 dní

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: ftxt_pref

Expirace: 1 měsíc

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: ftxt

Expirace: Session

Přístup k informacím: seznam.cz

 

Název: __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PSID, __Secure-3PAPISID

Účel: Slouží pro zaměření se na návštěvníka aby mu stránka poskytla dobrou personalizovanou nabídku pomocí zaměřené reklamy

Expirace: 2 roky

Přístup k informacím: google.cz

 

Název: SAPISID, SSID

Účel: Umožňuji Google zaznamenávat informace o uživateli pro videa na Youtube

Expirace: 2 roky

Přístup k informacím: google.cz

 

Název: NID

Účel: Google ukládá nastavení pro danou stránku

Expirace: 7 měsíců

Přístup k informacím: google.cz

 

Název: __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSIDCC

Účel: Slouží pro zaměření se na návštěvníka aby mu stránka poskytla dobrou personalizovanou nabídku pomocí zaměřené reklamy

Expirace: 2 roky

Přístup k informacím: google.com

 

Název: SAPISID, SSID

Účel: Umožňuji Google zaznamenávat informace o uživateli pro videa na Youtube

Expirace: 2 roky

Přístup k informacím: google.com

 

Název: APISID

Účel: Slouží pro zaměření se na návštěvníka aby mu stránka poskytla dobrou personalizovanou nabídku pomocí zaměřené reklamy

Expirace: 2 roky

Přístup k informacím: google.com

 

Název: NID

Účel: Google ukládá nastavení pro danou stránku

Expirace: 7 měsíců

Přístup k informacím: google.com

 

Název: IDE

Účel: Ukládá informace o tom, že uživatel navštívil stránku skrze Google Ads nebo Youtube

Expirace: 2 měsíce

Přístup k informacím: doubleclick.net

 

Název: RUL

Účel: Slouží k identifikaci, zda stránka z reklamy byla správně zobrazena

Expirace: 4 dny

Přístup k informacím: doubleclick.net

 

Jaká máte práva?

Podle Nařízení máte v souvislosti s ochranou osobních údajů právo:

 • odvolat svůj souhlas
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Správce
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování
 • brátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad na ochranu osobních údajů, případně na soud

Kdo nám se zpracováním pomáhá?

 • Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např.:
  • poskytovatel webhostingu
  • poskytovatel nástroje pro řízení firmy
  • poskytovatel marketingového softwaru
  • poskytovatel software pro zlepšení kvality zákaznické péče
  • poskytovatel telefonního systému
  • poskytovatel chatové aplikace na webových stránkách
  • poskytovatel účetního software
  • poskytovatel služeb účetnictví
  • poskytovatelé doručovacích a přepravních služeb
  • poskytovatelé platebních bran
  • a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme
 • Pokud vás zajímá, kdo konkrétně nám tyto služby poskytuje, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.
Aktualizace