Postup při vrácení, výměně nebo reklamaci zboží – PEMA

+420 558 431 528
Po - Pá 8:00 – 17:00

Postup při vrácení, výměně nebo reklamaci zboží

Jak postupovat, když ...

Chci vrátit zboží ve 14 denní lhůtě

Chci vyměnit zboží

Chci reklamovat zboží

Chci vrátit nebo reklamovat autobaterii

​ ​ ​

Adresa a kontakty provozovny, kam zasílat veškeré zásilky, reklamace, dokumenty...

AUTODÍLY PEMA s.r.o

U Řeky 909

720 00 Ostrava - Hrabová

GSM: +420 558 431 528

e-mail: info@autodily-pema.cz

​ ​ ​

Vrácení zboží a jeho obal

Při vrácení zboží vždy zachovejte původní obal. Nepoužívejte lepící pásku přímo na krabici.

Vždy je vhodné krabici nejprve obalit papírem nebo folií a nakonec krabici zpevnit lepící páskou. Takto znehodnocená krabice výrazně snižuje znovuprodejnost zboží nebo vrácení zboží dodavateli a vystavujete se riziku stržení poměrné částky za znehodnocení zboží.

 

​ ​ ​

Chci vrátit zboží ve 14 denní lhůtě

Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Pokud se jako spotřebitel rozhodnete využít zákonného práva odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží objednaného distančním způsobem, můžete využít níže přiložený formulář nebo jiným způsobem oznámit vůli odstoupení od smlouvy.

 

Pro možnost využití zákonné lhůty pro odstoupení ve 14denní lhůtě je rozhodné dodání nebo odeslání zboží k vrácení nebo oznámení vůle zboží vrátit v uvedeném termínu. Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží v uvedené lhůtě, vždy nás kontaktujte telefonicky nebo emailem, nejlépe vyplněním a zasláním níže uvedeného formuláře.

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (PDF)

 

Zboží poté zašlete zpět na adresu provozovny. K balíku přiložte buď kopií původního dokladu nebo průvodní dopis, ve kterém uvedete kontaktní informace, číslo zakázky nebo faktury a informaci o tom, že chcete zboží vrátit. Zboží bude po doručení zpět zkontrolováno, následně Vám bude zaslán dobropis, kde uvedete č. účtu, datum a Váš podpis. Peníze budou poté zaslány na Váš účet. Dopravu zboží zpět na adresu firmy hradí zákazník.

​ ​

Výměna zboží za jiné

Pokud zakoupíte zboží, které Vám z nějakého důvodu nevyhovuje a potřebujete zboží jiné, je možné zakoupené zboží vrátit ve standardní 14denní zákonné lhůtě bez udání důvodu (viz článek vrácení zboží ve 14 denní lhůtě) a objednat si zboží nové. I když si u nás objednáváte zboží nové, nelze původní a nový nákup provést zápočtovým způsobem a pohlíží se na ně jako na dva samostatné obchodní případy. Podmínky vrácení jsou totožné jako v bodě "Chci vrátit zboží ve 14 denní lhůtě". Zároveň si bez obav objednejte zboží nové, Vaše objednávka bude vyřízena standardním způsobem.

 

Jakmile k nám dorazí vrácené zboží, zkontrolujeme jej a vratku dořešíme.

 

​ ​ ​ ​

Reklamace zboží

Pokud potřebujete reklamovat zboží, vyplňte prosím přiložený dokument. Obsahuje údaje potřebné k vyřízení reklamace zboží bez zbytečných průtahů. Pokud požadované informace nedodáte, můžeme vás kontaktovat zpět a požádat o jejich doplnění. Reklamační řízení započne ve chvíli, kdy obdržíme kompletní zboží i informace nutné k reklamaci.

​ ​

 

Průvodní list k reklamaci (PDF)

 

Dopravu zboží k reklamaci hradí zákazník. Pokud je reklamace vyřízena jako oprávněná, může zákazník požadovat proplacení nákladů nutných k zaslání zboží. Výše hrazené dopravy se řídí ustanoveném NOZ jako nejnižší nutné náklady k doručení zboží.

​ ​

Vrácení nebo reklamace autobaterie

Baterii nelze zasílat poštou nebo běžnými přepravními službami, neboť obsahuje kyselinu (elektrolyt). Zabalení baterie do krabice, aby nebylo vidět, co je obsahem, proto není řešení. U takového balení může při převozu dojít k převrácení baterie a tím vytečení elektrolytu. Za takto poškozenou baterii tedy nemůžeme nést odpovědnost. Neposílejte autobaterie nebo motobaterie zabalené do neprůhledných krabic Českou poštou nebo klasickými přepravci, mohou se poškodit. Při zasílání je bezpodmínečně nutné označit balík štítkem "NEKLOPIT – KYSELINOVÁ BATERIE"

​ ​ ​

Typické projevy reklamovaných baterií

Ze zkušeností vyplývá, že naprostá většina výrobních vad autobaterie se projeví do půl roku od koupě. Proto, pokud se baterie nechová tak, jak očekáváte, zkuste několik našich rad před tím, než baterii odešlete k reklamaci. Z našich statistik vyplývá, že 90% reklamovaných baterií je pouze hluboce vybito, tedy nesprávně používáno. V naprosté většině případů se to týká také motobaterií, u kterých procesy sulfatace vzhledem k malé velikosti probíhají mnohem rychleji. Typické jsou reklamace motobaterií, které přes zimu stály v garáži a na jaro nestartují a nelze je nabít. Baterie je ve většině případů sulfatovaná, tudíž zničená, protože nebyla udržována v nabitém stavu.

 

1. baterie nestartuje, nedrží kapacitu — pokud víte, že se Vám baterie vybila, nebo byla dlouhý čas neprovozovaná a nenabíjená, je hluboce vybitá. Tento stav velmi rychle vede k degradaci autobaterie a jejímu nevratnému zničení (sulfatace). Řešení: Baterii neprodleně nabijte. Pokud stav hlubokého vybití trval příliš dlouho, může být baterie již poškozena (už týden hlubokého vybití výrazně zkracuje životnost a kapacitu baterie). Baterii je nutné udržovat v nabitém stavu. Pokud jezdíte málo nebo baterii dlouho nevyužíváte, nabíjejte preventivně. Před létem a zimou v každém případě.

 

2. baterii nelze nabít — pokud je baterie hluboce vybitá, má velmi nízké napětí. Pokud máte automatickou nabíječku, ta špatně určí typ baterie a nabíjení nezapočne. Tento stav je často mylně indikován jako „nelze nabít“ Řešení: použijte klasickou trafo nabíječku k oživení baterie. Jakmile napětí stoupne na vyšší hodnotu, procesorová nabíječka se již chytí. Také je možnost použít procesorové nabíječky s funkcí oživení baterie (recondition). Nouzová možnost je také nechat baterii ve voze, nastartovat pomocí startovacích kabelů a po nějakém čase, kdy baterii dobíjí alternátor, její napětí stoupne a procesorová nabíječka se poté chytí.

 

3. baterii nabijete a za několik dní, nebo i jednu noc znovu nestartuje — zkontrolujte správnou funkčnost elektrické soustavy v autě. Pokud v autě něco způsobuje vysoký odběr energie (např zkrat, vadný spotřebič apod.), baterie se rychle vybije (postačí i přes noc zapnutá světla). Startovací baterie není konstruovaná na mnoho cyklů úplného vybití a nabití. Životnost baterie potom klesá velmi rychle. Nouzové řešení, pokud si nejste jisti odběrem Vašeho vozu. Baterii nabijte a vyzkoušejte v jiném voze.

 

4. Baterie nestartuje, ale po připojení na nabíječku hlásí velmi rychle, že je zcela nabitá — je zde možnost, že je již baterie spotřebovaná a její životnost ukončená. Pokud byla baterie dlouho hluboce vybitá, může být již sulfatovaná, tedy zničená. Zkontrolujte také dobíjecí soustavu Vašeho vozu. Pokud je v palubní síti vyšší, než standardní napětí, baterie byla přebíjena. Dlouhodobé přebíjení baterie také vede k jejímu zničení.

 

5. poškozená baterie — pokud je baterie viditelně poškozená, např. prasklý obal, viditelné poškození obalu nárazem nebo natavené kontakty např. zkratem, nelze uplatnit záruku. Jedná se o mechanické poškození, nikoliv o výrobní vadu.

 

Pokud žádná z výše uvedených rad nepomůže, kontaktujte nás kvůli reklamaci baterie. Baterie bude podrobena důkladným testům pro zjištění, zda obsahuje výrobní vadu. Záruka se vztahuje pouze na baterie s výrobní vadou.

​ ​

Zboží po převzetí od přepravce je poškozeno

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, poškození autobaterie apod.) a odmítnout převzetí na pohled neúplné nebo poškozené zásilky. Při odmítnutí převzetí zásilky z důvodů patrného poškození zásilky kupující informuje prodávajícího, který navrhne nejvhodnější řešení.

Pokud není poškození viditelné na první pohled a kupující jej zjistí až po rozbalení zásilky, bez prodlení oznámí telefonicky vzniklou situaci prodávajícímu. Zásilky jsou pro přepravu pojištěny, ale reklamace poškození zásilky při přepravě má svá specifika (oznámení přepravci, sepsání škodního protokolu, dodržení neprodleného oznámení, nejdéle však 48 hodin od převzetí), která je nutné dodržet. Všechny podrobnosti v postupu sdělí prodávající kupujícímu po seznámení se situací.

 

Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho novému dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

Aktualizace