Základní informace o olejích – PEMA

+420 558 431 528
Po - Pá 8:00 – 17:00

Základní informace o olejích

Životnost oleje – interval výměny oleje

Životnost oleje a interval k výměně se řídí doporučením výrobce a také typem použitého oleje. Pro zjištění správného intervalu výměny zkontrolujte doporučení výrobce například v manuálu k osobnímu vozu nebo v mazacích plánech výrobce oleje.

 

Standardní interval výměny oleje se pohybuje okolo 15 000 ujetých kilometrů. V případě použití LongLife oleje (oleje s prodlouženou dobou výměny) bývá interval kolem 30 000 ujetých kilometrů, u některých moderních vozů i více. Aby bylo možné využít prodlouženého intervalu výměny, musí pro to být motor konstruován a musí být použit správný druh oleje doporučený výrobcem vozidla.

 

Interval výměny závisí nejen na typu motoru, ale i na jeho zatížení. U zážehových motorů bývá interval výměny 1x za 10-15 000 km, vznětové motory mívají interval mezi 10-20 000 km nebo 1x za jeden, maximálně dva roky. A to i tehdy, pokud najezdíme málo kilometrů. Olej totiž časem rovněž ztrácí své vlastnosti. Při jízdách po městě (časté rozjezdy a zastavování) či při časté sportovní jízdě (vysoké otáčky), se doporučuje interval výměny ještě zkrátit. Při výměně oleje vždy vyměňte i opotřebovaný olejový filtr (nebo flitrovou vložku). Olejový filtr je zanesený nečistotami a zhoršuje tak mazací schopnosti i nově měněného oleje.

 

Životnost oleje v láhvi je uváděna minimálně 5 let od data plnění.

Při výměně oleje doporučujeme vždy vyměnit i opotřebovaný olejový filtr.

Špatný stav oleje

Olej po nalití do motoru podléhá celé řadě vlivů, které pozměňují nebo snižují jeho funkce – snižování tření, přenos tepla, čistící funkci či ochranu proti korozi. Při používání olej podléhá oxidaci působením vzdušného kyslíku a vlhkosti. Tyto degradační účinky jsou ještě umocněny působením zvýšené teploty. V oleji tak vznikají kaly a úsady, které zvyšují viskozitu oleje, objevuje se koroze, případně může dojít k narušení mazacího filmu, čímž se zvýší opotřebování součástí motoru.

 

Motor obvykle spotřebuje určité množství oleje v důsledku vysokých teplot a vysokého tlaku uvnitř motoru. Jestliže je hladina oleje příliš nízká, motor se rychleji opotřebovává. To může způsobit zkrácení životnosti a v nejhorším případě také poškození nebo dokonce zadření motoru. Moderní auta spotřebují cca 0,1 litru oleje na 1 000 km.

Tmavý (až černý) hustý olej

Při výměně bývá olej velmi tmavý, až černý a velmi hustý (více viskózní). Je to správně a je to proto, že olej, kromě mazání zajišťuje rovněž funkci zachytávání nečistot a úsad, které vznikají při činnosti motoru. Kdyby tomu tak nebylo, nečistota, úsady a kaly by se hromadily v motoru a nakones jej poškodily. Také proto je nutné olej pravidelně měnit, neboť čistící schopnost se používáním rovněž snižuje.

Kontrola oleje

Hladina oleje se kontroluje měrkou. Doporučujeme kontrolu každý cca 1 000 ujetých km nebo před každou delší cestou.

 

Postup kontroly hladiny oleje

  • auto při kontrole postavte na rovinu
  • neprovádějte kontrolu ihned po skončení jízdy, všechen olej v motoru ještě nebude stečen zpět v olejové vaně a měření bude nepřesné
  • vyjměte z motoru měrku a olej z ní setřete hadříkem (olej při jizdě znečistí celou měrku, bez očištění nelze odečíst hladinu)
  • znovu měrku zasuňte až na doraz a vyjměte, nyní již vidíte, zda se hladina nachází mezi ryskou minimální a maximální hladiny
  • je důležité, aby hladina oleje byla nad ryskou minimální hladiny, rovněž ale pod ryskou maximální hladiny, málo oleje nedostatečně maže, mnoho naopak vede k zahřívání, ztrátě vlastností olejů a také hrozí riziko proniknutí do spalovacích komor či sníženého výkonu motoru
  • v případě potřeby olej dolejte

Když nevíme, jaký druh oleje je ve vozidle

Při zakoupení ojetého vozu nemusí být znám typ používaného oleje ani počet najetých kilometrů. Proto doporučujeme výměnu oleje co nejdříve. Při výměně oleje neznámého typu doporučujeme nejprve použít výplach motoru. Provádí smícháním oleje s aditivy, například BG 109. Do použitého oleje se nalije obsah balení, motor se nechá 15–30 minut běžet naprázdno a poté se provede výměna oleje podle popisu výše.

 

Polosyntetické a syntetické oleje mají dobrou schopnost rozpouštět usazeniny a pokud byl motor v tomto ohledu ve špatném stavu, nový olej velké množství usazenin rozpustí a naváže a může tak ztratit své schopnosti, či ucpat olejový filtr či mazací kanály, což může vést až k poškození motoru. Proto po první výměně oleje u zakoupeného použitého vozu doporučujeme alespoň o třetinu zkrátit interval první výměny oleje.

Mísení olejů

Mísení olejů je za určitých podmínek možné, ale nedoporučuje se. Pokud je to možné, je vhodné míchat oleje stejného typu, výkonnostní a viskozitní třídy a stejného výrobce. Mísení kvalitativně horšího oleje s lepším vždy negativně ovlivní lepší olej. Rovněž oleje s různými aditivy mohou vzájemně degradovat své vlastnosti. Oleje s různou specifikací tedy vůbec nemíchejte.

Oleje s prodlouženou dobou výměny, tzv LongLife (až 30 000 km)

Některá vozidla mohou využít tzv. LongLife olej, olej s prodlouženným intervalem výměny.

 

Obecně můžeme říci, že do motorů, které neumožňují prodloužení intervalu výměny nelijeme LongLife olej. Pokud jej do motoru nalijeme, v žádném případě nemůžeme olej používat jako LongLife ale vyměňujeme je ve standardních intervalech. Pokud motor podporuje použití LongLife olejů, je možné využít prodloužené intervaly pouze v případě, že použijeme příslušný motorový olej splňující příslušné normy VW pro LongLife.

 

Použité oleje zatěžují životní prostředí a nesmí být volně vylévány. Použitý olej je nutné odevzdat na sběrných místech či firmám, zabývajícím se likvidací takovýchto odpadů.

Aktualizace